Navedene veleprodajne cijene proizvoda važe samo za Vas i nijesu primjenjive na druge kupce.

Vinarija Vučinić