Posjetioci

Vinarija Vučinić
Rogami bb, Podgorica

e-mail: zenta-vucinic@t-com.me
tel: 00 382 67 831 321
pib: 1506960215219

Kupci
Dragica Vučinić

tel: 00 382 67 831 321

zenta-vucinic@t-com.me

Imajte na umu da za obilazak Vinarije morate biti punoljetni. Jedini slučaj u kojem maloljetna osoba može obići vinariju je kada ide u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika. Hvala vam na razumijevanju.